Categories
Uncategorized

Min opplevelse av det å starte en nettside

For aller første gang i livet har jeg laget en egen nettside sammen med min studiekamerat. Vi fikk i oppgave å lage en nettside, som en del av eksamensoppgaven vi fikk. Dette var noe jeg syntes var interessant med en gang. Det er en oppgave som er litt mer praktisk i forhold til andre oppgaver jeg har gjort før, noe som passer meg utmerket ettersom jeg liker å finne ut av ting selv.

Vi startet med å sette oss samen og diskutere hvordan vi skulle gjøre det og hva slags produkt/tjeneste vi skulle selge. Etter mye frem og tilbake ble vi enige om at produktet vi skulle selge var klesplagg, siden begge to hadde en interesse for det. Videre fant vi ut at vi hadde lyst til å ha med hjemstedet vårt i prosessen, siden vi begge kommer fra samme sted og er stolt over det. Da fant vi ut at merket på klesplagget skulle hete «Kæru», som er et ord i dialekten vår som kan oversettes som «rart» på bokmål. Dette var en ide begge likte og syntes var morsomt. Tanken bak dette er å kunne få frem Solør på kartet. Solør er stedet vi er fra som ligger i Innlandet fylke og som i dag utgjøres av de tre kommunene Grue, Åsnes og Våler. 

Planen vår var at vi skulle bruke det lokale næringslivet så godt som det var mulig. Vi var både i kontakt med en lokal person som drev egen virksomhet med design og en lokal bedrift som drev med trykk av logoer. Dette var noe som dessverre ikke lot seg gjøre, så det endte med at vi måtte finne på noe annet. Vi ville fortsatt bruke det samme merkenavnet og fortsette med konseptet ved å få Solør på kartet. Vi fikk til slutt logoen «Kæru» på genseren og startet med å lage nettsiden, som vi selvfølgelig kalte Solørbrands. Gjennom denne prosessen fikk vi bryne oss på hvordan det faktisk var å lage en nettside. Vi hadde en klar plan på at vi ville ha en nettside som var ren og ryddig å se på og bruke for kundene. Vi la inn effekter som for eksempel natur på nettsiden, ettersom det er noe som kjennetegner Solør med sitt flotte landskap. 

Et bilde som inneholder mann, svart, stående, tre

Automatisk generert beskrivelse

Uten om at nettsiden skulle være ren og ryddig, og ha med et preg av Solør i seg, så hadde vi ikke så mye annet krav. Dette var jo nytt for oss begge, så vi begynte å teste ut mye forskjellige ting. Dette var for å kunne sette oss mer inn i det og lære oss hvordan ting fungerte. Etterhvert som vi prøvde, lærte vi oss mer og mer om hvordan ting fungerte. Da vi prøvde oss frem og laget flere forskjellige sider, så var det noen vi feilet med og andre vi klarte. Dette tok vi som læring, før vi til slutt satte oss ned og virkelig visste hva vi skulle gjøre. Det endte med en nettside ved navn Solørbrands som vi begge ble veldig fornøyd med. Vi sendte nettsiden rundt til venner og bekjente, sånn at vi kunne se hvor mange som hadde vært inne og sett. 

Categories
Uncategorized

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Categories
Uncategorized

TINE tenker bærekraftig verdiskapning

Tidligere denne uken hadde vi besøk av Madeleine Hesstvedt Solstad fra FN sambandet. Hun fortalte om hvordan de jobber med bærekraftig utvikling. FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Ifølge FN sine nettsider handler Bærekraftig utvikling om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

https://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Baerekraftig-utvikling#&gid=1&pid=3

Jeg har fått i oppgave om å ta utgangspunkt i et av FNs bærekraftmål, og velge en bedrift, hvor jeg skal skrive om hvordan denne bedriften jobber med å nå dette målet.

En av de første bedriftene jeg tenkte på var Tine SA, og hvordan de er med på å bidra til FNs bærekraftmål 3: God helse.

Tine ble i 2019 kåret til årets bærekraftige merkevare. Helt siden de startet opp med de lokale meierisamvirkene for over hundre år siden, så har bærekraft alltid vært en stor del av TINEs forretningsmodell. Deres tanke er at menneskene er opptatt av sin framtid, og hvordan man kan skape et mer bærekraftig samfunn. Deres mål er derfor en økonomisk og bærekraftig verdiskapning der de bidrar positivt til våre miljømessige og sosiale omgivelser.

Jeg har i lengre tid vært svært interessert i trening og god helse. Derfor har jeg blitt mer og mer bekymret når jeg leser og hører om hvordan overvekt og fedme er et sterkt økende i vårt samfunn. Heldigvis tar Tine dette på alvor, og er tilstede i folks kosthold. De er tilstede på ulike arenaer som for eksempel skoler, barnehager, idrettsarenaer og i eldreomsorgen. Dette er arenaer de markedsfører sine produkter samt lærer yngre hva som er et sunt og riktig kosthold. Tine er videre opptatt av at menneskers kosthold skal være sunt og variert. Dette er noe de arbeider aktivt med i form av inspirasjon og kunnskap for at folk i alle aldre skal få et positivt forholdt til sunne matvaner.

Som nevnt overfor er Tine også opptatt av at barn og unge skal få en tidlig opplevelse og tidlig kunnskap om hva som er riktig kosthold. Hva barn og unge spiser og lærer i tidlig alder mener Tine at de tar med seg senere i livet. Derfor jobber de for at yngre skal ta de riktige matvalgene i ung alder. Dette bidrar videre til læring om hva som er et sunt kosthold, som de også tar med seg senere i livet, og lærer forhåpentligvis bort til neste generasjon.

I tillegg til den yngre generasjonen, jobber Tine også for at eldre ikke skal bli underernært. Dette er ifølge Tine vanlig blant mange eldre. De mener at riktig ernæringsbehandling vil gi økonomiske og helsemessige gevinster for samfunnet og ikke minst bedre livskvalitet for den enkelte. Med dette mener de at eldre har det samme behovet for vitaminer og mineraler som andre voksne, men at de har et lavere energibehov.

Tine har derfor satset på mat og drikke i apotek for syke og eldre. Tine har derfor skreddersydd produkter, slik at de kan friste når appetitten ikke er på topp og gi et supplement av viktige næringsstoffer til de som trenger dette. Tine skriver på sine nettsider at det er for lite kunnskap om underernæring, og at de derfor jobber med å øke denne kunnskapen blant folket.

Kom gjerne med innspill og kommentarer om hva du tenker om dette.

Kildehenvisning

https://www.tine.no/helse/sunt-kosthold/tine-satser-på-mat-og-drikke-i-apotek-for-syke-og-eldre

https://www.tine.no/om-tine/bærekraft/fns-bærekraftmål-der-tine-kan-bidra-mest

https://www.tine.no/om-tine/bærekraft

https://www.tine.no/helse

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal