Categories
Uncategorized

TINE tenker bærekraftig verdiskapning

Tidligere denne uken hadde vi besøk av Madeleine Hesstvedt Solstad fra FN sambandet. Hun fortalte om hvordan de jobber med bærekraftig utvikling. FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Ifølge FN sine nettsider handler Bærekraftig utvikling om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

https://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Baerekraftig-utvikling#&gid=1&pid=3

Jeg har fått i oppgave om å ta utgangspunkt i et av FNs bærekraftmål, og velge en bedrift, hvor jeg skal skrive om hvordan denne bedriften jobber med å nå dette målet.

En av de første bedriftene jeg tenkte på var Tine SA, og hvordan de er med på å bidra til FNs bærekraftmål 3: God helse.

Tine ble i 2019 kåret til årets bærekraftige merkevare. Helt siden de startet opp med de lokale meierisamvirkene for over hundre år siden, så har bærekraft alltid vært en stor del av TINEs forretningsmodell. Deres tanke er at menneskene er opptatt av sin framtid, og hvordan man kan skape et mer bærekraftig samfunn. Deres mål er derfor en økonomisk og bærekraftig verdiskapning der de bidrar positivt til våre miljømessige og sosiale omgivelser.

Jeg har i lengre tid vært svært interessert i trening og god helse. Derfor har jeg blitt mer og mer bekymret når jeg leser og hører om hvordan overvekt og fedme er et sterkt økende i vårt samfunn. Heldigvis tar Tine dette på alvor, og er tilstede i folks kosthold. De er tilstede på ulike arenaer som for eksempel skoler, barnehager, idrettsarenaer og i eldreomsorgen. Dette er arenaer de markedsfører sine produkter samt lærer yngre hva som er et sunt og riktig kosthold. Tine er videre opptatt av at menneskers kosthold skal være sunt og variert. Dette er noe de arbeider aktivt med i form av inspirasjon og kunnskap for at folk i alle aldre skal få et positivt forholdt til sunne matvaner.

Som nevnt overfor er Tine også opptatt av at barn og unge skal få en tidlig opplevelse og tidlig kunnskap om hva som er riktig kosthold. Hva barn og unge spiser og lærer i tidlig alder mener Tine at de tar med seg senere i livet. Derfor jobber de for at yngre skal ta de riktige matvalgene i ung alder. Dette bidrar videre til læring om hva som er et sunt kosthold, som de også tar med seg senere i livet, og lærer forhåpentligvis bort til neste generasjon.

I tillegg til den yngre generasjonen, jobber Tine også for at eldre ikke skal bli underernært. Dette er ifølge Tine vanlig blant mange eldre. De mener at riktig ernæringsbehandling vil gi økonomiske og helsemessige gevinster for samfunnet og ikke minst bedre livskvalitet for den enkelte. Med dette mener de at eldre har det samme behovet for vitaminer og mineraler som andre voksne, men at de har et lavere energibehov.

Tine har derfor satset på mat og drikke i apotek for syke og eldre. Tine har derfor skreddersydd produkter, slik at de kan friste når appetitten ikke er på topp og gi et supplement av viktige næringsstoffer til de som trenger dette. Tine skriver på sine nettsider at det er for lite kunnskap om underernæring, og at de derfor jobber med å øke denne kunnskapen blant folket.

Kom gjerne med innspill og kommentarer om hva du tenker om dette.

Kildehenvisning

https://www.tine.no/helse/sunt-kosthold/tine-satser-på-mat-og-drikke-i-apotek-for-syke-og-eldre

https://www.tine.no/om-tine/bærekraft/fns-bærekraftmål-der-tine-kan-bidra-mest

https://www.tine.no/om-tine/bærekraft

https://www.tine.no/helse

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *